Проходження періодичного медичного огляду в ДП “Лебединське лісове господарство”з виїздом лікувального закладу на підприємство.

Процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року визначає Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

Проведення періодичних медичних оглядів дає змогу:

  • своєчасно виявити у працівників ранні ознаки гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань;
  • забезпечити динамічне спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • вирішувати питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і виробничого процесу;
  • проводити відповідні оздоровчі заходи.

Директор Державного підприємства “Лебединське лісове господарство” Віталій Миколайович сумлінно відноситься до своїх обов’язків, так як організація проведення медогляду є обов’язком роботодавця. Тому днями для працівників лісгоспу було здійснено проведення періодичного медичного огляду з виїздом лікувального закладу на підприємство.