Фінансова діяльність підприємства

З метою забезпечення прозорості фінансової діяльності підприємства, ДП “Лебединський лісгосп”, інформує про свою фінансову діяльність у 2021 році за формами:

№1  “Баланс”;
№2 “Звіт про фінансові результати”;
№3 “Звіт про рух грошових коштів”;
№4 “Звіт про власний капітал”;
№5 “Примітки до річної фінансової звітності”.