Фінансова діяльність підприємства

Згідно з наказом Кабінету Міністрів України №18, ДП “Лебединський лісгосп” інформує про  свою фінансову діяльність за формами: № 1 “Баланс”, № 2 “Звіт про фінансовий результат”, № 3 “Звіт про рух грошових коштів”, № 4 “Звіт про власний капітал”, № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”.Формат(PDF 2013 2014.)

MEDOC2013 MEDOC 2014

You must be logged in to post a comment.