Фінансова діяльність підприємства

З метою забезпечення прозороcті фінансової діяльністі підприємства, ДП “Лебединський лісгосп”, інформує про свою фінансову діяльність у 2017 році за формами:

№1  Баланс;
№2 Звіт про фінансові результати;
№3 Звіт про рух грошових коштів;
№4 Звіт про власний капітал;
№5 Примітки до річної фінансової звітності.