Про проведення індивідуального полювання на самця козулі на території мисливських угідь ДП “Лебединське лісове господарство” в мисливський сезон 2018 р.

Наказом директора ДП “Лебединський лісгосп” І.М.Гуріна від 31.05.2018р.№232 на території мисливських угідь підприємства в мисливський сезон 2018 р. на Індивідуальне полювання на копитних тварин встановлені такі строки полювання: – на самців козулі – з 16червня по 31 грудня 2018 р. включно. Також, встановлено що:

1.1. Днями індивідуального полювання на самця козулі є усі дні тижня.
1.2. Полювання на самця козулі проводити під керівництвом розпорядника полювання призначеного наказом, за ліцензіями згідно з затвердженими Міністерством екології та природних ресурсів України лімітами добування (відстрілу, відлову) мисливських видів копитних тварин у сезоні полювання 2018/2019 років та Положення про порядок поводження зі зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань, затвердженого наказом Мінагрополітики та продовольства України від 17.10.2011 № 549 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1211/19949 (далі – Положення про правила проведення полювань, поводження зі зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин).
1.3. Ліцензії видавати мисливцям із зазначенням у них дати та місця проведення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної спроможності мисливських угідь. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі і повернення ліцензій, обліку добутої дичини, організації та проведення полювання.
1.4. Перед початком полювання забезпечити реєстрацію мисливців і проведення інструктажів мисливцям щодо дотримання техніки безпеки при поводженні зі зброєю під час проведення полювань, суворе дотримання мисливцями правил полювання і техніки безпеки та порядку проведення полювання в господарстві.
1.5. Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають документи на право полювання передбачені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».
Умови організації та здійснення індивідуального полювання на самця козулі для іноземних мисливців, розмір плати за надані послуги й добуту продукцію визначаються відповідними договорами.
1.6. Полювання заборонити: на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, де це заборонено відповідно до положень про них, на відтворювальних ділянках, в межах населених пунктів, в угіддях не зазначених в дозволі, на відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель де можливе перебування людей та інших випадках передбачених чинним законодавством.
1.7. Полювання на мисливських тварин та інших незаборонених видів тварин, чисельність яких потрібно регулювати, для ветеринарно-санітарної експертизи проводити відповідно до Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом Держкомлісгоспу України від 09. 10. 2001 № 94 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за № 900/6091. Дичину, впольовану у порядку проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу для проведення ветеринарно-санітарної експертизи, зараховувати до ліміту добування у сезоні полювання 2018/2019 років;
1.8. Використання нарізної мисливської та переобладнаної для полювання нарізної не мисливської зброї дозволити лише з погодження користувача мисливських угідь.
Забороняється індивідуальне полювання на самця козулі на не зібраних від урожаю полях (кукурудза, соняшник, тощо).
До полювання допускаються лише ті мисливці, які мають посвідчення мисливця та контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання на мисливський сезон 2018 року з відміткою про сплату державного мита.
Державною лісовою охороною і єгерським складом лісгоспу, у співпраці з Державною екологічною інспекцією в Сумській області, органами національної поліції та громадськими мисливськими інспекторами забезпечується охорона державного мисливського фонду від браконьєрства та забезпечується суворе дотримання мисливцями правил полювання, техніки безпеки і ветеринарно-санітарних вимог.