Про проведення полювання на хутрового звіра та парнокопитних тварин на території мисливських угідь ДП “Лебединський лісгосп” в мисливський сезон 2018-2019р.

Відповідно до Закону України “Про мисливське господарство та полювання ” (із змінами та доповненнями) та згідно наказу директора №403 від 17.10.2018року було встановлено:

1. Строки полювання на території мисливських угідь ДП “Лебединський лісгосп”.

1.1 На зайця-русака, лисицю, єнотоподібного собаку, вовка, у відкритих для полювання полових угіддях та спеціально відведених лісових угіддях з3 листопада 2018 року по 30 грудня 2018 року включно.

2. Індивідуальне полювання на самця кабана та його молодняк, здатний до самастійного існування з 3 листопада по 31 січня 2019 року включно.

2.1. Індивідуальне полювання на самок кабана, на самця та самок козулі та їх молодняк, здатний до самастійного існування з 3 листопада 2018року по 31 грудня 2018 року включно.

2.3.Колективне полювання на самця кабана, оленя та їх молодняк, здатний до самастійного існування з 3 листопада 2018 року по 27 січня 2019 року включно. Проводити без нагоничів.

3. Облавне полявання на диких парнокопитних тварин з 3 листопада 2018року по 30 грудня 2018 року включно.

4. Встановити, що:

4.1. Днями полювання :

-на копитних при індивідуальному усі дні тижня а при колективному та облавному полюванні -субота та неділля.

– на хутрових -субота , неділля.

4.2. Норма добування зайця-русака 1 гол. за день полювання.

4.3. Норма відстрілу єнотоподібного собаку, лисиці, вовка не лімітовано.

4.4. Полювання на зайця-русака, єнотовидного собаку, лисицю та вовка проводити за відстрільними картками, що видається користувачем мислівських угідь.

5. Полювання на парнокопитних проводити під керівництвом розпорядника полювання призначеного наказом, за ліцензіями згідно з затвердженими Міністерством екології та природних ресурсів України лімітами добування (відстрілу, відлову) мисливських видів копитних тварин у сезоні полювання 2018/2019 років та Положення про порядок поводження зі зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань, затвердженого наказом Мінагрополітики та продовольства України від 17.10.2011 № 549 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1211/19949 (далі – Положення про правила проведення полювань, поводження зі зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин). На виконання п.2 протоколу наради Сумській ОДА від 15.03.2018р. Кожного четверга інформувати Департамент екології та охорони прородних ресірсів Сумської ОДА про подані заявки на проведення ліцінзії полювань на наступні мисливські дні за визначеною формою.

5.1. Ліцензії та відстрельні картки видавати мисливцям із зазначенням у них дати та місця проведення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної спроможності мисливських угідь. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі і повернення ліцензій, обліку добутої дичини, організації та проведення полювання.

5.2. Перед початком полювання забезпечити реєстрацію мисливців і проведення інструктажів мисливцям щодо дотримання техніки безпеки при поводженні зі зброєю під час проведення полювань, суворе дотримання мисливцями правил полювання і техніки безпеки та порядку проведення полювання в господарстві.

5.3 Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають документи на право полювання передбачені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

5.4. Умови організації та здійснення індивідуального полювання на самця козулі для іноземних мисливців, розмір плати за надані послуги й добуту продукцію визначаються відповідними договорами.

6. Полювання заборонити: на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, де це заборонено відповідно до положень про них, на відтворювальних ділянках, в межах населених пунктів, в угіддях не зазначених в дозволі, на відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель де можливе перебування людей та інших випадках передбачених чинним законодавством.

6.1. Полювання на мисливських тварин та інших незаборонених видів тварин, чисельність яких потрібно регулювати, для ветеринарно-санітарної експертизи проводити відповідно до Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом Держкомлісгоспу України від 09. 10. 2001 № 94 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за № 900/6091. Дичину, впольовану у порядку проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу для проведення ветеринарно-санітарної експертизи, зараховувати до ліміту добування у сезоні полювання 2018/2019 років;

6.2. Розрахувати пропускну спроможність мисливських угідь і погодити її з департаментом екології та природних ресурсів Сумської ОДА та Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, розробити прейскурант цін на послуги, які надаються при проведенні полювання на диких парнокопитних звірів в мисливському сезоні в 2018р.

6.3. Використання нарізної мисливської та переобладнаної для полювання нарізної не мисливської зброї дозволити лише з погодження користувача мисливських угідь.

7.Заборонити облавне, індивідуальне та колективне полювання на парнокопитних тварин, хутрових звірів на не зібраних від урожаю полях (кукурудза, соняшник, тощо).

7.1. Забезпечити дотримання профілактичних заходів щодо сказу та інших небезпечних хвороб, проведення ветеринарно-санітарної експертизи добутих тварин, Сезон полювання починати за узгодженням з державною ветеринарною медициною району.

7.2. Обладнати відповідно до вимог ветеринарної медицини майданчик для розробки добутої дичини.

7.3 Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають посвідчення мисливця та контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання на мисливський сезон 2018 року з відміткою про сплату державного мита.

8. Своєчасно довести до відома мисливських колективів та зацікавлених органів через ЗМІ про встановлені терміни та порядок здійснення індивідуального полювання на самця козулі.

9. Державній лісовій охороні і єгерському складу лісгоспу, у співпраці з Державною екологічною інспекцією в Сумській області, органами національної поліції та громадськими мисливськими інспекторами забезпечити охорону державного мисливського фонду від браконьєрства та забезпечити суворе дотримання мисливцями правил полювання, техніки безпеки і ветеринарно-санітарних вимог.