Фінансова діяльність підприємства

З метою забезпечення прозороcті фінансової діяльністі підприємства, ДП “Лебединський лісгосп”, інформує про свою фінансову діяльність у 2018 році за формами:

№1  Баланс;
№2 Звіт про фінансові результати”;
№3 Звіт про рух грошових коштів;
№4 Звіт про власний капітал”;
№5 Примітки до річної фінансової звітності.